Der findes et væld af foreninger i Sall. Ja faktisk har vi en forening for hver 22. borger.

SALL LOKALRÅD

Sall Lokalråd blev etableret i 2011 og fungerer som samlende forening for alle landsbyens foreninger og institutioner.

For at kunne være med i Sall Lokalråd skal man bo i Sall eller omegn, og bestyrelsen består af et medlem fra hver forening samt et forretningsudvalg bestående af landsbyens landbyrådsrepræsentant samt to borgerrepræsentanter, som fungerer som hhv. formand og næstformand.

Hvert år i forbindelse med Sall Lokalråds fødselsdag og generalforsamling er lokalrådet vært ved et borgermøde, hvor vi gør status over udviklingsplanen, som blev udviklet i forbindelse med lokalrådets etablering i 2011. Vigtigere er dog, at vi lægger en plan for, hvad vi skal gøre det næste år for at skabe udvikling og tilføjer det til udviklingsplanen.

Sall Lokalråd er endvidere vært ved et årligt kalendermøde, hvor foreninger og institutioner sammen gennemgår planlagte arrangementer for så vidt muligt at undgå sammenfald. Planlægges arrangementer herefter må man tjekke kalenderen for at se om en dato er ledig.

SALL BEBOERFORENING

Sall beboerforening hænger uløseligt sammen med byens forsamlingshus, og foreningen er en solid kerne for mange aktiviteter i byen.

Hvert år arrangerer Sall beboerforening adskillige aktiviteter for byens borgere i og omkring Sall forsamlingshus. Læs mere i afsnittet om aktiviteter i byen.

Sall forsamlingshus er ejet af beboerforeningen, og indeholder foruden stor og lille sal (der er sammenhængende, men kan opdeles), et køkken med blandt andet mange gode gasblus, ovne, professionel kaffebrygger og industriopvaskemaskine. Forsamlingshuset er lyst og indbydende, har gode toiletforhold og der er adgang for kørestolsbrugere.

Sall beboerforening vedligeholder forsamlingshuset løbende, og senest er facaden i 2015 blevet renoveret og hvidmalet, så forsamlingshuset i dag fremstår meget flot og pænt. Generelt er faciliteter i forsamlingshuset af en fin standart og fuldt funktionsdygtigt. Udlejningen af Sall forsamlingshus er steget efter facaderenoveringen.

Læs mere på sallforsamlingshus.dk

IDRÆTSFORENINGEN HAURUM-SALL

Sall og vores nabolandsby Haurum har i mange år haft fælles samarbejder. Idrætsforeningen er en af de to landsbyers ældste samarbejder.

Idrætsforeningen holder til på Sall stadion, hvor der er et fint klubhus med kiosk, fællesrum og omklædningsfaciliteter. Idrætsforeningen har adskillige fodboldhold i alderen fra 4 år til old boys og seniordamer, der er nyeste tiltag i 2017. Fodboldholdene er attraktive og spillerne kommer også udenbys fra.

STØTTEFORENINGEN FOR FRIJSENDAL FRISKOLE

Støtteforeningen for Frijsendal Friskole blev etableret ved friskolens start i 2009. Støtteforeningen er en aktiv støtteforening, som laver forskellige aktiviteter for at samle midler ind, som går ubeskåret til drift og udvikling af Frijsendal Friskole.

Støtteforeningen til Frijsendal Friskole arrangerer hvert år et loppemarked på Frijsendal Friskole (se også arrangementer i byen). Lopperne til markedet samles ind året rundt og doneres af mange fra nær og fjern, og ved at tømme og holde orden i klunsecontaineren på genbrugspladsen i Hammel tre måneder om året mod, at foreningen kan tage de gode ting i containeren.

Støtteforeningen har givet adskillige gaver til skolen, og flere af dem kommer hele byen til gavn; det gælder eksempelvis legepladsen og basketballbanen i skolegården.

SALL FRIPLEJEHJEMS VENNER

Sall Friplejehjems venner er en støtteforening, der blev etableret i 2011, da arbejdet med at realisere drømmen om Sall Friplejehjem blev sået til udviklingsmødet i forbindelse med etableringen af Sall Lokalråd.

Sall Friplejehjems venner har i årene mod etableringen af Sall Friplejehjem stillet op på diverse markeder og andre steder for at sprede budskabet om friplejehjemmet og for at samle midler ind til at gøre livet lidt sødere for beboerne på plejehjemmet.

Støtteforeningen har haft tradition for at hjælpe til ved loppemarkedet som arrangeres af landsbyens anden støtteforening, støtteforeningen for Frijsendal Friskole.

FRIJSENDAL FRITID

Onsdag i vinterhalvåret er der aktiviteter i Frijsendal Fritid, hvor børn fra byen og elever fra friskolen kan mødes i en slags fritidsklub på Frijsendal Friskole.

Frijsendal Fritid blev stiftet kort efter etableringen af friskolen og bestyrelsen og andre frivillige etablerer alt fra pandekagebagning, leg i gymnastiksalen til den årlige fisketur med hele familien, som altid afslutter sæsonen.

SALL MENIGHEDSRÅD

Sall Menighedsråd er veldrevet og stabilt. Menighedsrådet arrangerer babysalmesang i kirken, flere årlige koncerter af forskellig art samt andre begivenheder i kirkerummet. Herunder Julegudstjeneste i samarbejde med Frijsendal Friskole.

I 2017 arrangerede kirken i samarbejde med beboerforeningen desuden en kirkekoncert og procession med vandring til byparken, hvor der var underholdning med en gøgler samt middelaldermad i forbindelse med 500-året for reformationen.

FORENINGSBLADET HAURUM-SALL

Sammen med vores nabolandsby Haurum har vi i mange år udgivet et blad, som vi kalder foreningsbladet Haurum-Sall.

Bladet har en redaktør i hver landsby og ellers bidrager borgere fra de to landsbyer med materiale til de fire årlige udgivelser, der uddeles til alle husstande i de to sogne. En gang årligt udkommer der en bestyrelsesoversigt sammen med bladet.

Foreningsbladet finansieres af annoncer fra lokale erhvervsdrivende samt andre, der vil støtte op om bladet.

HAURUM-SALL LOKALHISTORISKE ARKIV

Haurum-Sall lokalhistoriske arkiv har hjemme på Frijsendal Friskole, hvor der er åbent hver torsdag fra 14-17. Derudover driver foreningen et museum med gamle ting fra lokalområdet. Museet ligger i nabolandsbyen Haurum.

Desuden er Haurum-Sall lokalhistoriske arkiv en ivrig leverandør til foreningsbladet, så den lokale historie kommer bredt ud i lokalbefolkningen.

SALL LÆSEKLUB

Sall Læseklub har eksisteret i to år. Klubben mødes en gang om måneden, hvor den diskuterer de bøger, som medlemmerne har læst. Sall Læseklub har etableret et samarbejde med biblioteket i Hammel, hvor de låner bogkasser.

BANKO

Hver onsdag er der Banko i Sall Forsamlingshus. Banko er meget velbesøgt fra Sall og udenbys fra, og foreningen bag sikrer en god ugentlig afvikling.