Referat generalforsamling og udviklingsmøde i lokalrådet 2020

Referat af Generalforsamling i Lokalrådet d. 27/2 2020

Nikolaj er valgt til dirigent

Solveig er valgt til referent

Der er lovligt indkald til generalforsamling

Lokalrådet aflægger årsberetning:

Scenen er taget i brug og fungerer fint

Lokalrådet har sammen med Nikolaj hjulpet beboerforeningen med at sætte gang i en fornyelse af foreningens struktur

Der er sat gang i en forskønnelse af branddammen, som ikke er færdiggjort pga. regn.

Lokalrådets regnskab: se bilag 1

 

Opdatering fra da af byens foreninger som er tilstede:

Skolens støtteforening: Loppemarkedet bliver ikke længere afholdt, da det kræver for mange kræfter. Fremover vil man prøve med at holde bagagerumsmarked samme dag (første lørdag efter påske) og tjene på forplejning samt udlejning af pladser/bod.

Festisall: Afholdes stadig den første lørdag i august. Der er generalforsamling onsdag d. 4/3 20.

Beboerforeningen: Stort fremmøde til sidste fællesspisning, teater er lidt presset, da scenen ikke kan rejses før kort tid før forestillingen, men det skal nok lykkes. På foreningens generalforsamling blev det besluttet at omstrukturer både bestyrelsen og foreningen som helhed. Bestyrelsen er skåret fra 9 til 5 personer og fremover vil bestyrelsen kun drive forsamlingshuset, men ikke lave arrangementer. Fremtidige arrangementer skal laves af grupper, som ikke er en del af bestyrelsen, men i beboerforeningens regi. For at få huset mere brugt af byen, er der bl.a. taget initiativ til at Plejehjemmet kan bruge forsamlingshuset til at drikke kaffe i, hvis det regner, når de er ude at gå tur.

 

Valg til lokalrådets forretningsudvalg: Anders og Solveig genvælges

 

Valg til lokalrådets repræsentant i Landsbyrådet: Heidi genvælges

Valg til suppleant til lokalrådets repræsentant i Landsbyrådet: Tove og Solveig vælges. Vi siger tak til Lise og Torben for deres indsats.

 

Evt.

Der stilles forslag om at Sall får et medlemskab af Frivillighuset Favrskov til 100 kr. om året. Det vedtages. Heidi sørger for det praktiske.

Der nedsættes et udvalg til at se på muligheden for at udlægge en del af parkeringspladsen ved forsamlingshuset til græs/udeareal. Medlemmer: Per, Nikolaj og Solveig. Solveig indkalder til første møde.

Der nedsættes en velkomstkomet, hvis formål er at byde nye velkommen til lokalsamfundet. F.eks. ved at give fribilletter til diverse aktiviteter i lokalsamfundet. Heidi er tovholder.

HUSK: send nye bestyrelsessammensætninger til Maja, så de kan komme i blandet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *